Det moderne frimureri

Den 24. juni 1717 gik fire engelske loger sammen og dannede verdens første storloge, som stadig i dag eksisterer under navnet United Grand Lodge of England. Arbejdet og ritualerne i logerne blev i den forbindelse formaliseret og nedskrevet, og det er mere eller mindre de samme ritualer og principper, som vi og resten af verdens frimurere arbejder efter i dag.

Danmark fik sin første frimurerloge i 1743, som dengang efterlevede de engelske principper. Den Danske Frimurerorden gik dog i 1855 over til ‘det svenske system’, som du kan læse mere om på siden Frimureri.

Derfor var der i perioden 1855-1919 ikke traditionelt frimureri i Danmark med tre grader som i resten af verden – men det svenske system var dog anerkendt af United Grand Lodge of England og dermed en integreret del af det internationale frimureri.

I 1919 blev den første laugsloge og dermed Det Danske Frimurerlaug oprettet, hvormed det engelske system igen blev etableret i Danmark.

Logen Janus Vesta

Den første laugsloge under Det Danske Frimurerlaug blev oprettet i København. Den 28. maj 1920 stiftede en gruppe frimurere den næste laugsloge i Aarhus. Janus Vesta er derfor den næstældste loge i Det Danske Frimurerlaug, og om få år kan vi fejre 100 års jubilæum.

Den første tid efter indvielsen i 1920 var der meget stor aktivitet i logen i Aarhus, og der blev holdt ikke mindre end 52 logemøder det første år. Efter 2 års virke havde logen optaget over 130 medlemmer fra forskellige dele af Jylland.

Mange af disse medlemmer arbejdede på at få stiftet frimurerloger i deres hjembyer, og over en kort årrække blev der stiftet adskillige loger rundt omkring i Jylland, som Janus Vesta blev moderloge for.

Stadig den dag i dag finder medlemmerne stor glæde i med jævne mellemrum at besøge hinandens loger på logeaftener og mindes vores fælles historie.

Bliv medlem af Janus Vesta